I 1994 fikk alle blokkene ny fasade, nye vinduer og store balkonger. Samtidig fikk grøntarealene en løft med lekeapparater, beplantning rundt blokkene med mer.