I 1994 foretok borettslaget en total rehabilitering av bygningene. Alle blokkene fikk nye tak, piper og nye fasader med ekstra isolering. Oppgangene ble pusset opp og det ble satt inn nye ytterdører. De gamle balkongene ble fjernet og skiftet ut med nye og større balkonger. Gulvene på loft ble etterisolert og oljet.

Sommeren 2007 ble det også gjennomført vedlikeholdsarbeider:

 • Nytt callinganlegg for alle leiligheter
 • Nye postkasser
 • Alt treverk ble malt
 • Stoppekran og reduksjonsventiler i alle oppganger ble skiftet
 • Området rundt en av blokkene ble drenert

I desember 2010 fikk borettslaget elektroniske låser på ytterdørene. I 2013 fikk borettslaget fiberanlegg fra Canal Digital, nå Telenor. Borettslaget viderefører stadig arbeidet med vedlikehold opp oppgradering av bygningsmassen. Tidligere har det elektriske anlegget og bunnledning i kjeller blitt rehabilitert.

I løpet av 2015 og 2016 ble følgende vedlikeholdsarbeid gjennomført:

 • Oppgradering av vaskeriet (Åsensvingen 2)
 • Nye detektorer
 • Nytt lysarmatur
 • Kjøkken
 • Termografert tavle
 • Skytterrommet (2017)
 • Nye detektorer loft, kjeller og tavlerom
 • Nye lysarm loft, kjeller og oppganger
 • Branntetting av hull og terskler til el.-rom
 • Termografering el.-tavler
 • Nye Slukkemidler
 • Rens av ventilasjon
 • Lufteventiler kjeller
 • Kontrollert sikringsskap
 • Vask av balkong