Da det nylig har vært en pipe/sotbrann i Åsensvingen 1B er borettslaget blitt pålagt midlertidig fyringsforbud for andeler tilknyttet denne adressen. Andelseiere kan ikke bruke fyringsanlegget fram til Brann- og redningsetaten har gjennomført tilsyn som viser at det ikke er noen alvorlige feil på skorsteinen og opphevet vedtaket. En slik gjennomføring vil først skje etter sommerferien.

 

24. juni 2022

Styret i Nordre Åsen Borettslag