Vann- og avløpsetaten melder at borrigg kommer fredag 23.04. Grunnundersøkelsen som skal gjennomføres ved lekeplassen er i forbindelse med den pågående planleggingen av Oslo kommune sin nye vannforsyning/stamnettet.

Om undersøkelsen:
Det skal bores i berggrunnen for opptak av bergprøver slik at vi får viktig informasjon om bergets egenskaper så vi kan planlegge best mulig for bygging av tunnelen. Undersøkelsen tar en til to uker.

For mer informasjon se:
https://www.oslo.kommune.no/…/ny-vannforsyning-stamnett/